Blog

Site yönetimi ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Apartman Yöneticisi Seçimi Nasıl Yapılır?


Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız alanı bulunuyorsa yönetici atanması zorunlu kılınıyor. Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebiliyor; bu kimseye yönetici, kurula da yönetim kurulu adı veriliyor.

Apartman yöneticisi kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğa bakılara atanıyor. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanıyor; eski yönetici tekrar atanabiliyor.

Kat malikleri aralarında bir karar alıp yönetici atayamazsa o yerin ilgili Sulh Mahkemesine müracaat etmeleri gerekiyor. Müracaat edildikten sonra malikler dinleniyor ve ana taşınmaza yönetici atanıyor. Atanan yönetici altı ay değiştirilemiyor.Ancak haklı bir sebep çıkması halinde Mahkeme tarafından yönetici değiştirilebiliyor.

Apartman yöneticiliği seçimi kat malikleri toplantılarında yapılıyor. Toplantı için en az 15 gün öncesinden genel kurul çağrısı yapılması gerekiyor.

Yılda bir defadan az olmamak üzere apartman kat malikleri kurulunun toplanması gerekiyor.Yönetim planında, böyle bir zaman gösterilmiyorsa her takvim yılının ilk ayı içinde toplantı yapılıyor.

Konut siteleri gibi toplu yapılarda ise kurulların, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanması gerekiyor.

Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebiliyor; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini istiyebiliyor.


Ücretsiz Apartman Site Yönetim Programı

Başlangıç planı şimdi ve her zaman ücretsiz


İlgili Başlıklar