Blog

Site yönetimi ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Apartman Yönetimi Nasıl Değişir?


Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan esaslara göre apartmanlarda sekiz ve sekizden çok bağımsız bölüm olması halinde apartman yönetimi oluşturması zorunlu kılınıyor.

Apartman yönetimi kurulabilmesi için ilk olarak apartmanda kat maliklerinin en az 3te 1inin Genel Kurul çağrısı üzerine toplantı yapılması gerekiyor. Toplantı için çağrının belirlenen toplantı tarihinden en az 15 gün öncesinde yapılması gerekiyor.

Toplantı için belirlenen tarihte kat malikleri ile yapılan toplantıda yönetim için adaylığını koyan kat malikleri için oylama yapılıyor. Kat maliklerinin  yüzde 51 inin kararı ile yönetim kurulu ya da yönetici seçiliyor.

Kat malikleri ile yapılan toplantı sonucunda yönetime bir kişi atanmışsa, yönetici unvanını alıyor.Kat malikleri ile yapılan toplantı sonucunda yönetime en az üç kişi atanmışsa ise Yönetim Kurulu unvanına sahip oluyor.Peki seçilen apartman yönetimi nasıl değişir?

Kat malikleri kurulu, yöneticinin  görevdeki tutumunu devamlı olarak denetliyor ve haklı bir sebebin çıkması durumunda onu her zaman değiştirebiliyor.

Denetim için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılıyor; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa,denetlenme her zaman yapılabiliyor.

Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebiliyor; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve ana taşınmazın yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildiriyor; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderiliyor.

Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ediyor.


Ücretsiz Apartman Site Yönetim Programı

Başlangıç planı şimdi ve her zaman ücretsiz


İlgili Başlıklar