Blog

Site yönetimi ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Apartmanda Hayvan Beslemek Yasak Mı?


Avrupa Birliği Uyum Yasaları na göre hazırlanan ve 2004 yılında TBMM de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu na göre tüm hayvanların korunma ve barınma hakkı vardır. Evlerde beslenen evcil hayvanlar, sahipleri tarafından tüm sorumlulukları alındığı ve yükümlülükleri yerine getirildiği takdirde ev ortamında beslenebilir.

Hangi Evcil Hayvanlar Evde Barındırılabilir?
Müstakil evler, apartman daireleri ve site içerisinde, ev ve süs hayvanları beslenebilir. Ev ve Süs hayvanları tanımına, yasaklı türler dışında tüm köpek ırkları, evcil kediler, tüm kafes kuşları, akvaryum balıkları, küçük kemirgenler ve sürüngenler dahildir.

5199 sayılı Kanunun, Tanımlar bölümü, 3 Maddesinin, ı) Fıkrası, şunu ifade eder;
ı) Ev ve süs hayvanı: İnsan tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da arazisinde özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı ifade eder.

Kanun maddesinde, ev ve süs hayvanları koruma altına alınacak canlılar olarak tanımlanır. Bu nedenle Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki tüm haklara ev hayvanları sahiptir. Dolayısıyla bu hayvanların en temel hakkı olan barınma hakkı sahibi tarafından ev içerisinde sağlanabilir.

Apartmanlarda Hayvan Beslemek Yasak Mıdır?
Her apartman ve sitenin bir yönetmeliği vardır. Yönetmelik apartman inşaatının tamamlanmasından sonraki ilk toplantıda hazırlanır ve bu yönetmeliklerde genellikle "Evcil hayvan beslenemez" veya "Çiftlik hayvanı beslenemez" gibi ifadeler yer alabilir. Apartmanda hayvan beslemeye karar vermeden önce apartman yönetmeliğine bakmakta fayda vardır. Daha önceden alınan bu karar yine oy çokluğu ile değiştirilebilir.

Apartman yönetiminin aksi bir kararı yok ise apartman dairelerinde sahipleri tarafından tüm sorumlulukları alındığı ve yükümlülükleri yerine getirildiği takdirde evcil hayvan beslenebilir.

Önemli : Apartman yönetiminin aksi bir kararı yok ve siz evinizde beslemek üzere bir kedi veya köpek aldınız diyelim. Apartman yönetimi kat maliklerinin talebi veya şikayeti üzerine oy çokluğu ile "Evcil hayvan beslenemez" diye bir karar alabilir. Ancak bu karar öncesinde evinde evcil hayvan besleyen kişileri yani sizi bağlamaz. Bu karar alındıktan sonra apartmana yeni taşınacak kişileri bağlar.

Apartman yönetiminin "Evcil Hayvan Beslenemez" kararı sonrasında genellikle yeni taşınan kimseler yönetmelikten bi haber veya yönetmeliği hiçe sayarak hayvan beslemeye devam eder. Ancak apartman veya site sakinlerinden herhangi birisi şikayetçi olduğu takdirde, ya evcil hayvanın evden uzaklaştırılması gerekir yada ev sahibinin evini değiştirmesi gerekir.


Şikayet söz konusu olduğunda;
Örneğin apartmanda bir köpek besliyorsunuz ve sizi apartman sakinlerinden birisi şikayet etti. Bu durumda öncelikli olarak apartmandaki diğer daire sakinlerinin rahatsız olup olmadığına bakılır. Sorun gürültü ise bilirkişi gelerek gürültünün desibel ölçümünü yapar. Burada önemli bir detay gürültü desibel ölçümü şikayetçi kişinin dairesinden yapılır. Şikayetin geçerli olması için gürültünün sürekli ve belirli bir desibelin üzerinde olması gerekiyor. Şikayetin haklı bulunması durumunda ise hayvanın tahliyesi için icra kararı çıkarılır ve genellikle de yıllardır ona bağlı yaşayan hayvan sahibide evden ayrılır.

Önemli Not :
Şikayetçi apartman sakini köpeğinin çok havladığını bahane ederek köpek sahibini Cevre İl Müdürlüğü ne şikayet eder. Köpek sahibine köpeği uzaklaştırması için uyarı gelir. Köpek uzaklaştırılmazsa para cezası gelir. Ancak eğer ses ölçümü yapılmamışsa bu cezanın hiçbir geçerliliği yoktur, sakın ÖDEMEYİN.


Evcil Hayvan Sahiplerinin Uyması Gereken Kurallar
Hayvanları Koruma Kanunu’nun Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı hakkındaki 5. Maddesi şu paragraf ile başlar;

Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı
MADDE 5. – Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Bu maddeye göre evcil hayvan sahipleri, sorumluluğunu aldıkları hayvanın etolojik ihtiyaçlarını temin ettiği veya kontrol altına aldığı, insan ve çevre sağlığı açısından tüm önlemleri aldığı sürece sorumluluklarını yerine getirmiş olur.

En başta belirtilen, “Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi” tanımına uymak için, evcil hayvanınızı herhangi bir barınaktan veya üretici, satıcı belgeli bir kişiden almanız yeterlidir.

Konuyu topluca özetlersek her evcil hayvan sahibinin kendini ve minik dostunu tam olarak savunabilmesi için uyması gereken kural ve nitelikler şunlardır;

Sahiplenilen hayvanın, tüm denetimleri yapılmış, resmi onaylı bir barınak, rehabilitasyon merkezi veya üreticiden alınması.

Bakımı yapılan hayvanın tüm sağlık kontrollerinin yapılması ve kayıt edilmesi.

Yaşadıkları çevrenin geçerli tüm yerel kurallarına uyum sağlanması.

UYARI: Bu kurallar ve nitelikler, evlerinde evcil hayvan barındıran kişiler için geçerlidir. Evcil hayvan üreten, ticaretini yapan veya hayvanları çeşitli işlerde çalıştıran kişiler hakkında, diğer kanun maddelerinin araştırılması gerekir. Ayrıca bu makale bilgilendirme amaçlı olup Hiçbir resmi yükümlülüğü yoktur. Resmi bilgi kaynağı olarak gösterilemez.


Ücretsiz Apartman Site Yönetim Programı

Başlangıç planı şimdi ve her zaman ücretsiz


İlgili Başlıklar