Blog

Site yönetimi ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Bina Risk Analizi Örneği


Risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 01.01.2013 tarihinden itibaren apartmanlara da getirildi. Risk değerlendirmesinin nasıl yapılacağı 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde belirtiliyor.

Risk değerlendirmesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak yapılması gerekiyor.

Risk değerlendirmesi yapılırken genel kabul görmüş risk değerlendirme aşamalarını sırasıyla uygulamamız gerekiyor. Risk değerlendirmesinin beş aşaması bulunuyor. Bunlar;

 • Tehlikelerin belirlenmesi,
 • Risklerin değerlendirilmesi,
 • Risklerin derecelendirilmesi,
 • Kontrol önlemlerinin uygulanması,
 • Denetim, izleme ve gözden geçirme.

Buna göre ilk önce apartmanın bütün bölümlerini gezerek tehlikelerin neler olduğunu, nelerin insanlara, çevreye ve diğer malzemelere zarar vereceğini tespit etmemiz gerekiyor.

İkinci aşamada tehlikelerin hangi risklere sebep olacağını belirlemiş oluyoruz. Üçüncü aşamada riskleri düşük, orta ve yüksek diye sınıflandırma yapılıyor. Dördüncü aşamada belirtilen risklerin kontrol önlemleri uygulanıyor. Beşinci aşamada ise denetim izleme ve gözden geçirme işlemleri yapılıyor.  Yapılacak bütün bu işlemler kayıt altına alınması gerekiyor. İşte, tüm bu hususlar göz önünde tutularak yapılması gereken bina risk analizi!

Bina risk analizi örneği : 

 1. İş Yeri Unvanı
 2. Adres
 3. İşverenin Adı
 4. Risk Değerlendirmesini Gerçekleştiren Personel Adı Soyadı
 5. Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Tarih
 6. Risk Değerlendirmesinin Geçerlilik Tarihi
 7. Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Bölümler
 8. Risk Değerlendirmesi Öncesi Tehlike tanımına yönelik Ön Çalışma Sonuçları
  1. Çalışma ortamı bilgileri
  2. İşyeri bina ve eklenti bilgileri
  3. İş yerinde Yürütülen Faaliyet Bilgileri
  4. Üretim ve Süreç Teknikleri
  5. İş Ekipmanları
  6. Kullanılan maddeler
  7. Artık ve atıklarla İlgili İşlemler
  8. Organizasyon ve Hiyerarşik Yapı
  9. Görev, Yetki ve Sorumluluklar
  10. Çalışanlar ortalama eğitim, yaş ve cinsiyetleri
  11. Meslek hastalığı kayıtları
  12. İş Kazası Kayıtları
  13. Acil Durum Planının Olup Olmadığı
 9. Risk Değerlendirmesinde Belirlenen Tehlike  Kaynakları ve Riskler ile bu risklerden kimlerin nasıl ve ne şekilde etkileneceği
 10. Risk Analizinde Kullanılan Yöntem
 11. Tespit Edilen Riskler Varsa Önem ve Öncelik Sırasını İçeren Analiz Sonuçları
 12. Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi


Ücretsiz Apartman Site Yönetim Programı

Başlangıç planı şimdi ve her zaman ücretsiz


İlgili Başlıklar