Blog

Site yönetimi ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Biyos Güncelleme Süreci


Biyos yazılımı, Biyos kullanıcılarının geri bildirimleri ile sürekli gelişen ve güncellenen bir yazılımdır. Biyos kullanıcılarının bildiriği her geri bildirim Biyos Destek Sistemine kaydedilmekte ve her hafta yapılan geliştirme toplantısının gündemine alınmaktadır. Geliştime toplantılarında ele alınan talepler kabul edilir ise önem sırasına göre güncelleme iş planına dahil edilir. Kabul görmeyen talepler ise aynı talebin başka kullanıcılar tarafından gelebilme ihtimaline karşı bekletilir.


Önem Sırası ve Zamanlama ;

1-) Ölümcül Hata : Biyos kullanımının durması, sayfaların açılmaması, yazılımın genelini etkileyen hesaplama hatalarıdır.

- En öncelikli durumdur. Tüm güncellemelerin önüne geçer.

2-) Hata (Düzeltme) : Kullanıcının kullanımını etkilemeyen ancak düzeltilmesi gereken hatalardır.

- Genellikle her ayın onbeşi ve son günü yapılan güncellemede giderilir.

3-) İyileştirme : Mevcut yazılımın kullanımına yönelik iyileştirme talepleri.

- Genellikle her ayın onbeşi ve son günü yapılan güncellemede giderilir.

4-) Yeni Özellik : Kullanıcıların mevcut yazılıma ek olarak istemiş oldukları yeni özellik talepleri.

- Süreç : Bildirilen yeni özelliğin diğer kullanıcılara sağlayacağı fayda önceliğine göre belirlenir, gerekiyorsa diğer kullanıcı görüşlerine sunulur > Ekranları tartışılır ve tasarlanır > Geliştirme sürecine dâhil edilir ve geliştirilir > Test edilir > Yayına alınır.

- Zamanlama : İstenilen yeni özelliğin detayına ve büyüklüğüne göre zamanlama çok değişkendir. Bu süreçte gerçekleşen aşamalarda kullanıcı bilgilendirilir ve yeni özellik geliştirme sürecine dâhil edildiğinde net bir zamanlama bilgisine ulaşılır.


Ücretsiz Apartman Site Yönetim Programı

Başlangıç planı şimdi ve her zaman ücretsiz


İlgili Başlıklar