Blog

Site yönetimi ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Denetçi Kimdir? Nasıl Seçilir? Görevleri Nelerdir?


Denetçi Kimdir?

Denetçi Kat malikleri kurulu adına vekil olarak yönetici veya yönetim kurulunu denetleyen kişidir.


Denetçinin Görevleri Nelerdir?

Yönetim planında denetçinin nasıl seçileceği ve ne görevleri olduğu açıkça yazılıdır. Şayet Yönetim planında böyle bir husus yoksa denetimi bizzat kat malikleri kurulu yapar. yada yeterli çoğunluk ile toplanarak yönetim planında değişiklik yaparak denetçi hususunu belirler.

Denetçi Ücret Alır Mı?

Kat malikleri kurulu kararlaştırmışsa hizmetlerinden dolayı belli bir ücret alır. Genel kural ücretsiz vekillik yapılması yönündedir.

Denetçi bir ücret talep ederse ve kat malikleri kurulu bu talebini reddederse denetçi istifa eder.Zira hiç kimse denetçi olmaya zorlanamaz.


Denetçiler ve Denetim Kurulu Nasıl Seçilir?

Denetçiler veya denetim kurulu üyelerinin kat malikleri kurulunun içinden seçilmesi şarttır (KMK Md 41/3)

Denetçiler olağan genel kurulunda Yöneticiler ile birlikte seçilirler ve bir daha ki genel kurulda yöneticilerin ve denetçilerin ibrası ile görevleri sona erer. Kat malikleri kurulu haklı bir sebebin çıkması halinde yönetici ve denetçileri istediği zaman değiştirebilir.

Yönetim planında denetçi seçimi ile ilgili bir hüküm yoksa bu etkiyi kat malikleri kurulu kullanacak demektir.Anagayrimenkulün bağımsız bölüm sayısı kaç olursa olsun denetçi bulundurma zorunluluğu yoktur.


Denetçinin Görevi Ne Zaman Sona Erer?
Aksi bir hüküm yoksa denetçinin görevi yönetimin görevinin sona erdiği tarihte biter.Denetçilerin Görevleri Nelerdir ? 

E) YÖNETİMİN DENETLENMESİ:

Madde 41 - Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.

Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.

Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.

Denetçi tek kişi veya bir denetleme kurulu şeklinde olabilir. Kat malikleri kurulunun temsilcisi niteliğindedir

GÖREVLERİ:
a. Yöneticinin görevdeki tutumunu denetlemek(kayıtlar uygun tutuluyor mu?İşletme Projesine uygun hareket ediliyor mu? vs)
b. Hesapları denetlemek
c. Kat malikleri kuruluna denetleme raporu vermek


Denetçilerin Sorumlulukları Nelerdir ?

Hiç bir kat maliki Yönetici veya denetçi olmaya zorlanamaz. Denetçiler kat malikleri kuruluna karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Denetim kurulu kararlarında birlikte hareket etmek zorundadır.

Denetçi vefat ederse veya istifa ederse kat malikleri kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır ve usulüne uygun olarak yeni denetçi seçilir.


Ücretsiz Apartman Site Yönetim Programı

Başlangıç planı şimdi ve her zaman ücretsiz


İlgili Başlıklar