Blog

Site yönetimi ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Emlak Vergisi İntifa Hakkı Sahibi Mi Öder?


1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince; Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler emlak vergisinin konusuna giriyor.

Taşınmazın bağlı olduğu belediyeye ödenmesi gereken emlak vergisi için ödemeler senede 2 eşit taksit halinde yapılıyor. Verginin ilk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödeniyor. İkinci taksiti ise Kasım ayında ödeniyor.

Vergiyi taşınmazın sahibi ödüyor. Peki taşınmazda intifa hakkı sahibi varsa ne olur? Emlak vergisini intifa hakkı sahibi mi öder?

Gayrimenkulün intifa hakkı sahibinin Emlak Vergisini ödeyip ödemeyeceği hakkında genelge gereğince; bir binanın intifa hakkına sahip olunması halinde malik değil, intifa hakkı sahibi emlak vergisi mükellefi oluyor. İlgili genelge şu şekilde;

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı :B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-261

Konu :Gayrimenkulün intifa hakkı sahibinin Emlak Vergisini ödeyip ödemeyeceği hk.

İlgide kayıtlı dilekçede, … İlçesi sınırları içerisinde yer alan gayrimenkullerinizin intifa hakkı üzerinizde kalmak şartıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bağışladığınızdan bahisle söz konusu gayrimenkullerin emlak vergisini maliki mi yoksa intifa hakkı sahibinin mi ödeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde, “Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 794 ve izleyen maddelerinde düzenlenen intifa hakkı, sahibine konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi veren bir hak olup taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulmaktadır.

Bu hükme göre, bir binanın intifa hakkına sahip olunması halinde malik değil, intifa hakkı sahibi emlak vergisi mükellefi olmaktadır. Bu nedenle, gayrimenkulün intifa hakkına sahip olanın emlak vergisini ödemesi gerekmektedir.

Bu itibarla, …. ….. İlçesi sınırları içerisinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumuna bağışladığınız gayrimenkuller için adınıza tesis edilen intifa hakkının tapu kütüğüne tescil edilmesi halinde emlak vergisini intifa hakkı sahibi olarak tarafınızdan ödenmesi gerekmektedir.


Ücretsiz Apartman Site Yönetim Programı

Başlangıç planı şimdi ve her zaman ücretsiz


İlgili Başlıklar