Blog

Site yönetimi ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Apartman Yöneticisi Görevini Yerine Getirmiyor ise


Biyos a telefon veya internet üzerinden ulaşan çoğu kişi tarafından sorulan sorulara cevap niteliğinde yazacağımız blog yazısını kısaca sorular ile özetleyecek olursak;

- Apartman yöneticisi görevini yapmıyor. Bu durumda ne yapabilirim?
- Apartman yöneticisi görevini kötüye kullanıyor nereye şikayet edebilirim?
- Apartman yöneticisi nasıl değişir?
- Apartman sakinleri olarak yöneticiden memnun değiliz. Ne yapabiliriz?

gibi sorular ile sıklıkla karşılaşmaktayız. Bu sorulara sırasıya cevap vermek gerekirse;

Apartman Yöneticisi Görevini Yapmıyor ise Neler Yapılabilir?


- Apartman yöneticisinin görev ve sorumlulukları Kat Mülkiyeti Kanunu beşinci bölümde açıkça belirtilmiştir. Apartman yöneticisini görev ve sorumluluklarını yerine getirmiyor ise denetçiler kat maliklerini toplantıya çağırıp toplantı yeter sayısını sağladıktan sonra alacakları karar ile apartman yöneticisini değiştirebilir. Yine aynı şekilde kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. Yine bu toplantıda alınacak karar ile yönetici değişikliğine gidilebilir. 

- Apartman yöneticisi görev ve sorumlulukları dışında hareket ediyor veya görevini kötüye kullanıyor ise öncelikli olarak denetçiye durumu bildirebilirsiniz. Denetçiler ise bu duruma göz yumuyor ise o zaman adresiniz Sulh Hukuk Mahkemesine şikayette bulunabilirsiniz.Ücretsiz Apartman Site Yönetim Programı

Başlangıç planı şimdi ve her zaman ücretsiz