Blog

Site yönetimi ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Ev Sahibi ve Kiracı Borç & Alacak İlişkisi


Ev sahibi ve kiracı borç alacak ilişkisi Kat Mülkiyeti Kanunu ve Borçlar Kanununda belirtilmiştir. Bazı konularda ise emsal teşkil eden birçok mahkeme kararı vardır. Biz daha kısa ve net olarak sorularınıza cevap verelim;

S: Kiracının ödemediği aidat borçlarından ev sahibi ne kadar sorumludur?
C: Kiracının ödemediği aidat borçlarının tamamından ev sahibi sorumludur. Apartman yönetimi apartmandan ayrılan kiracının borçlarını ev sahibinden ister. Apartman yönetimi ayrılan kiracı hakkında yasal işlem başlatamaz ve ilgili borcu ev sahibinden tahsil eder. Ev sahibi kiracı hakkında yasal işlem başlatabilir.

S: Ev sahibinin ödemediği borçlardan kiracı ne kadar sorumludur?
C: Ev sahibinin ödemediği borçlardan kiracı aylık kirası oranında sorumludur. Apartman yönetimi ev sahibinin ödemediği borç tutarını kiracıdan isteyebilir ve tahsil edebilir. Ev sahibinin borcunu ödeyen kiracı ise bu tutarı kirasından düşer. Bu işleyişte ev sahibinin herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

S: Yeni kiracı eski kiracının borçlarını ödemek zorunda mıdır?
C: Yeni kiracı eski kiracıdan kalan borçları ödemek zorunda değildir. Yeni kiracı eğerki eski kiracının aidat borçlarını öderse kirasından düşer. Çünkü eski kiracıya ait kaln borçlardan ev sahibi sorumludur. Eğer eski kiracının elektrik,su,doğalgaz gibi borçları var ise ve bu borçlardan dolayı dağıtım şirketi tarafından kiraladığınız daire için yeni bir abonelik verilmeyecektir. Genelde dağıtım şirketleri ilk abonelikte depozito ücreti almaktadır ve ilgili borç alınan depozito ücretinden fazla ise kalan kısmı yeni kiracıdan isteyecektir ancak böyle bir hakkı yoktur. Borç eski aboneye ait olup eski aboneden tahsil edilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda eski abonenin borcunu ödemeyerek yeni abonelik açılması konusunda ısrarcı olunuz...

Sonuç olarak daire sahibi kiracısının ne kadar borcu olduğunu bilmeli, aynı şekilde kiracıda ev sahibinin borcunu bilmelidir. Bu konuda bazı apartmanlar kiracı ev sahibi ayırmaksızın daireyi direk borçlandırmakta, bazı apartmanlar ise daire sahibi borcu kiracı borcu diye ayırmaktadır. Ancak bu noktada da bazı zorluklar ortaya çıkmaktadır.

Örneğin; daire sahibi ve kiracıyı ayırmaksızın daireyi borçlandırdığınız durumlarda kiracı borç detayını göremez ve bunu her fırsatta yöneticiye sormak durumunda kalacaktır. Bazı yöneticiler bunu yanlış anlayacağı gibi çoğu da hoş karşılamayacaktır. Ancak borcu olan her bireyin borç detayını bilmeye hakkı vardır.

Diğer bir konu da apartmandan uzakta yaşayan daire sahibi kiracısının aidat borçlarını ödeyip ödemediğini bilemez. Genellikle apartman yöneticisi veya bina görevlisi ile iletişim kurarak kiracısının borç durumunu soracaktır ki bunu da her ay yapması zordur.

İşte tam bu konu da Biyos gibi web tabanlı apartman yönetim programları  çözüm olmaktadır. Kiracı veya ev sahibi kullanıcı kodu ve şifreleri ile dilediği zaman, dilediği yerden programa giriş yaparak borç/alacak durumlarını, borç detaylarını, geçmişe dönük yaptığı ödemeleri vs. gibi tüm finansal hareketlerini görebileceklerdir. Aynı şekilde daire sahibi ise sürekli olarak kiracısının borcunu ödeyip ödemediğini kimseyle iletişim kurmasına gerek kalmadan görebilecektir.


Ücretsiz Apartman Site Yönetim Programı

Başlangıç planı şimdi ve her zaman ücretsiz