Blog

Site yönetimi ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Kiracıya Tahliye Davası Açmak


Ev sahibi hangi durumlarda kiracıya tahliye davası açabilir?
Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan esaslara göre, ev sahibinin kiracısını evinden çıkarabilmesi haklı nedenlerinin olması gerekiyor. Kira sözleşmesinde  açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse, kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona eriyor.

Süresi belli olmayan  kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebiliyor. Peki, sözleşmenin yasal fesih süresi dolmadan ev sahibi kiracısını hangi durumlarda tahliye edebilir?

Mesken ihtiyacı: Ev sahibi, eşi veya çocuklarının kiradaki gayrimenkulü mesken olarak kullanmaya ihtiyaçları varsa bu madde geçerli olur. Kira sözleşmesinin bitiminden 1 ay sonra dava açılabilir.

İşyeri ihtiyacı: Ev sahibi, eşi veya çocukları kiradaki gayrimenkulü meslek veya sanat amacıyla işyeri olarak kullanacaksa bu madde uygulanır. Kira kontratının bitimini takiben 1 ay içinde dava açılabilir.

Esaslı tamir, yeniden inşa veya imar, tevsi, tadil: Ev sahibi gayrimenkulü yeniden inşa ettirmek veya içerde büyük çaplı tamirat, genişletme veya değişiklik işlemi yapmak istiyorsa bu nedenle evi boşalttırabilir. Kira sözleşmesinin bitimini takiben 1 ay içinde dava açılabilir.

Yeniden iktisap eden şahsın işyeri veya mesken ihtiyacı: Kiradaki bir gayrimenkulü satın alan veya ona sahip olan kişi burayı kendisi, eşi veya çocukları için ev veya işyeri olarak kullanmak isteyebilir. Bu durumda mala sahip olunan tarihten itibaren 1 ay içinde kiracıya ihtarname çekilir, ihtarname tarihinden 6 ay sonra, 1 aylık süre içinde dava açılmalıdır.

Kira bedelinin ödenmemesi: Kiracının kira bedelini düzenli ödememesi durumunda ev sahibi öncelikle 1 yıl içinde 2 geçerli ihtarname çekebilir ve sonrasında dava açabilir. İhtarname çekilmemişse, kira kontratının bitim tarihi beklenip 1 ay içinde doğrudan dava da açılabilir.

Kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içinde oturabileceği konutu varsa: Bu durum ev sahibine ihtarnameye gerek olmadan her zaman tahliye davası açabilme hakkı verir.


Ücretsiz Apartman Site Yönetim Programı

Başlangıç planı şimdi ve her zaman ücretsiz